top of page

Problemos, kurias NT vystytojams padeda išspręsti KITHUS namų sistema

Problema

Statybos metu parduodamas statinys nėra estetiškai patrauklus.

Kylanti naujų statinių kaina.

Kintančios statybinių medžiagų kainos lemia netikslias statybų sąmatas.

Medžiagų / žaliavų tiekimo grandinių sutrikimai.

Ilgas statybos procesas ir su tuo susijęs projekto statybos finansavimas.

Kvalifikuotų statybininkų trūkumas / Darbo užmokesčio (DU) augimas

Personalo paieška ir samda.

Iššūkiai koordinuojant skirtingų specializacijų statybininkų bendradarbiavimą statybų metu.

Ilgas statybos procesas ir su tuo susiję administraciniai kaštai (statybos vadovas, projektų vadovas ir kt.)

Problemos sprendimas

Pardavimo procesas vyksta sutvarkytos infrastruktūros sklype demonstruojant pavyzdinį statinį.

Masinė gamyba, standartizacija ir optimizacija leidžia atpiginti statinių kainą.

Fiksuota kaina. Visas namo komplektas perkamas iš sandėlio vienu metu, todėl kaina nustatoma pirkimo metu.

Rizika minimizuojama ir valdoma standartinius elementus nuolatos palaikant sandėlyje.

Labai sutrumpinus statybos terminą (dalinės apdailos paketo surinkimas užtrunka apie dvi savaites), projekto statybos finansavimas iš esmės tampa nereikalingas! NT vystytojui atlaisvinamas kapitalas kitoms veikloms (projektams).

Kvalifikuotų statybininkų trūkumas ir DU augimo įtaka minimizuojama labai sutrumpinus statybos terminą ir supaprastinus statinio surinkimą naudojant standartinius elementus.

Labai sutrumpinus statybą, mažėja personalo poreikis.

Montavimą atliekamas viena komanda.

Labai sutrumpinus statybą, mažinami administraciniai kaštai.

bottom of page